Enjoy Language

Det övergripande målet med projektet är att ge unga män, som arbetar inom turistsektorn, som har ett motstånd mot språkutbildning, och svårt att ”tycka om språk”, ett ökat intresse för lära andra språk och att öka deras deltagande i det livslånga lärandet.

För att öka detta intresse kommer vi att utveckla ett undervisningsmaterial som ett tillägg till den utbildning och träning som i dag finns inom turistsektorn. Genom att anpassa, testa och sprida ett material för språkutbildning som bygger på ett informellt lärande och helt anpassat till de som arbetar inom turistsektorn menar vi att man kan öka intresset och motivationen för utveckling inom denna målgrupp. Det informella lärandet anses fortfarande som nytt inom många områden.

Mer info